Rettferdiggjørelse ved tro

28.09.2014
Jan Bygstad
Evangelium Bibeltime Rettferdiggjørelse

Jan Bygstad holdt denne bibeltimen i Kristiansand 21. oktober 2012.

......