Roland Gustafsson - Guds vilje i dag etiske utfordringer

Fra FBBs sommerstevne i år 2012.

...Roland Gustafsson Guds vilje i dag etiske utfordringer...