Rolf D. Preus taler på FBBs sommerstevne

FBB får besøk av pastor Rolf D. Preus på årets sommerstevne.

Tromsø. Foto av brukeren Anita på Flickr, (CC BY-NC-ND 2.0).

Programmet kan lastes ned fra lenken i venstre margen.

I år kommer pastor Rolf D. Preus til FBBs sommerstevne. Han er pastor i Trinity Lutheran Church i Sidney, Montana og i St. John Lutheran Church i Fairview, Montana.

Pastor Preus oppnådde den akademiske graden Master of Divinity fra Concordia Theological Seminary i 1979. Fra samme institusjon har han også den høyere graden Master of Sacred Theology (1987). Hans avhandling hadde tittelen ”An Evaluation of Lutheran/Roman Catholic Conversations on Justification”(En evaluering av lutherske/romersk-katolske samtaler om rettferdiggjørelsen).

Pastor Preus har tjenestegjort i menigheter i Minnesota, Wisconsin, Nord-Dakota og Montana. Han har undervist i teologi for Concordia Theological Seminary i Fort Wayne, Concordia University Wisconsin og St. Sophia Lutheran Theological Seminary i Ternopil, Ukraina.

Pastor Preus har vært en hyppig taler på åpne konferanser, med mange ulike teologiske emner. Hans hefte Justification: Am I Good Enough for God? (Rettferdiggjørelsen: Er jeg god nok for Gud?) kan fås på forlaget Northwestern Publishing House.

Pastor Rolf Preus giftet seg med Dorothy Jean Felts den 27. mai 1975. Gud har velsignet dem med 12 barn og 32 barnebarn. Seks av deres sønner er pastorer i Lutheran Church – Missouri Synod (Den lutherske kirke-Missouri-synoden), og to andre studerer teologi.