Rom 7,14-25 – Hva er dette for et kristenliv?

20.05.2019
Olav Rørtveit
Romerbrevet Bibeltime

Her kan du høre talen av lektor/prest Olav Rørtveit fra møtet 14. mai i regi av FBB-Østfold i Missingmyra bedehus. Emne: «Rom. 7,14-25 – Hva er dette for et kristenliv?».

...Rom 7,14-25...

Olav Rørtveit