Russlands krig om Ukraina

10.11.2023
Knut Alfsvåg
Bokomtale Politikk Religion Historie Biografi Krig Makt Ortodoks Russland

Bokanmeldelse

Putins hellige krig, Helge Simonnes

Helge Simonnes

Putins hellige krig

Oslo: Verbum,

2023.

207 s.

Utgangspunktet for denne boken er Russlands krig om Ukraina. Med det som utgangspunkt redegjør forfatteren på en løs og ustrukturert måte for ulike fenomener som på en eller annen måte har en relasjon til den: Russisk selvforståelse, ulike elementer i Putins biografi og hans relasjon til personer og begivenheter i inn- og utland, patriark Kirills kirkelige karriere og støtte til Putin, etc. Litteraturlisten er forholdsvis omfattende, og rekken av detaljopplysninger er vel dokumentert i fotnoter. I det siste kapitlet går forfatteren noe utover den russiske konteksten ved å se på likhetstrekk mellom evangelikales støtte til Trump og den russisk-ortodokse kirkens støtte til Putin.

Dette kunne ha blitt en interessant bok. Forfatteren er velinformert og bringer fram mange interessante opplysninger, selv om det er lite som er nytt her for en noenlunde oppdatert avisleser. Svakheten er mangelen på overordnet struktur og analytiske perspektiver. De modellene og begrepene forfatteren anvender for å gi perspektiver på materialet, blir for enkle og tafatte til å være interessante. Jeg sitter igjen med følelsen av å lese forfatterens notatsamling til en bok han planlegger å skrive og lurer på hvor forlagets redaktører har gjort av seg under arbeidet med denne boken.

10. november 2023

Knut Alfsvåg