Salme til FBBs 100-årsjubileum

01.02.2020
Kristoffer Hansen-Ekenes
FBBs 100 år

Teksten speiler de fire punktene i FBBs grunnlag: Troens grunn, vei, strid og lovprisning.

Kristoffer Hansen-Ekenes

1 Du gav oss ditt Ord fra det høye,

din mektige hånd rakk du ut

til alle som vandrer i mørke

og lever et liv uten Gud. 

Vi ber deg, vår mester og Herre,
vår lærer, vår frelser og tolk:

La troen bekjennes på Ordets grunn. 

Bevar oss, ditt hellige folk. 

2 Vi ofret deg ikke vår tanke,

men likevel ofret du deg.

Din korsdød ble soning og liv for oss,

til himmelen åpnet du vei. 

Vi ber deg, vår mester og Herre,
vår lærer, vår frelser og tolk:

La troen bekjennes på Ordets grunn. 

Bevar oss, ditt hellige folk. 

3 Å, vis oss i dag at du kjenner oss. 

Å, vis oss i dag at du bor

i høye og hellige saler,

og hos dem som strever på jord. 

Vi ber deg, vår mester og Herre,
vår lærer, vår frelser og tolk:

La troen bekjennes på Ordets grunn. 

Bevar oss, ditt hellige folk. 

4 Vi priser deg Gud Fader, Sønn og Ånd

med takk for hver tid og hver stund

du lar oss få leve i nådens tid,

og for hvert et ord fra din munn. 

Vi ber deg, vår mester og Herre,
vår lærer, vår frelser og tolk:

La troen bekjennes på Ordets grunn. 

Bevar oss, ditt hellige folk.