Salzburg-erklæringen

15.01.2017
Knut Alfsvåg
Aktuelt Bokanmeldelser Salzburg-erklæringen Skapelsen

Internationale Konferenz Bekennender Gemeinschaften, på engelsk International Christian Network, er en organisasjon som samler ganske bredt i det internasjonale kirkelandskap. På sin samling i Salzburg i september 2015 vedtok den en omfattende erklæring med tittel "Vår tids trussel mot menneskets skapthet og overvinnelsen av denne trusselen. Et liv etter Guds skapervilje", eller, for korthets skyld, Salzburg-erklæringen.

Forsiden til boken.

Det er denne erklæringen som her foreligger i norsk oversettelse. Erklæringen tar for seg en rekke ulike utfordringer til det kristne menneskesyn i aktuell etikkdebatt, og viser hvordan disse henger sammen med en ideologi som konsekvent og prinsipielt er avvisende til den kristne skapertro. For den som vil sette seg inn i den kritiske betydning kristen tro og tenkning har for aktuell samfunnsdebatt, er dette derfor et svært viktig og nyttig dokument.

Det er gledelig at et så omfattende og ambisiøst dokument kan legges fram med en så bred økumenisk forankring som dette. Blant de første underskriverne er representanter for Den romersk-katolske kirke, Den russisk-ortodokse kirke, orientalske ortodokse kirker, Den anglikanske kirke, lutherske kirker og ulike andre kirkelige grupperinger. Det er også svært gledelig at dette dokumentet nå foreligger på norsk og derfor også kan bidra til større klarhet i debatten om disse ting også i våre sammenhenger.

Knut Alfsvåg, prof. dr. theol, nestformann i FBB

 

Boken kan kjøpes i FBBs butikk for kr 40.