Sang og musikk - et adiaforon? 2

24.02.2014
Oddvar Rotvik
Adiafora Musikk

Tale av Oddvar Rotvik. Ett av to foredrag ved et kveldsseminar 20.02.2014 i FBB Bjørgvin med tittelen "Sang og musikk – et adiaforon? To syn".

...20-02-2014 Odvar Rotvik - Sang og musikk...