Sannhet for enhver pris

22.02.2023
Knut Alfsvåg
Politisk teologi Politikk Historie Samfunnsliv Samfunnsansvar Ideologi Sannhet Sannhetsspørsmål Teologi Teologihistorie Bokomtale

Bokanmeldelse

Torgeir Bygstad

Simone Weil, Sannhet for enhver pris: Simone Weils politiske filosofi.

Utvalg, oversettelse og kommentarer ved Torgeir Bygstad.

Follese: Efrem forlag, 2022.

183 sider.

Simone Weil hadde jødisk bakgrunn og ble født i Paris i 1909. Hun fikk en god utdannelse og utmerket seg allerede tidlig både ved sin intelligens og sin sosiale samvittighet. Hun hadde en sterk rettferdighetssans og reagerte negativt på all undertrykkelse. Det ledet henne til et engasjement på venstresiden og til skarp kritikk av Frankrikes kolonipolitikk. Men hun sa også tydelig fra om feilgrep blant de venstreorienterte, og da hun engasjerte seg i den spanske borgerkrigen, kom hun til at overgrepene fordelte seg omtrent likt blant fascistene og deres motstandere. Hun hadde en nærmest areligiøs oppdragelse, men møtet med den romersk-katolske kirke gjorde et dypt inntrykk på henne, og fra slutten av 1930-tallet var hun «kristen i den forstand at hun trodde på Jesus Kristus som Guds inkarnerte sønn». Men hun ble aldri døpt fordi hun ifølge Bygstad ønsket å beholde en åpenhet for det som fantes av sannhet også utenfor «de særkristne tradisjonene fra Bibelen, kirkefedrene og liturgien». Den tyske okkupasjonen av Frankrike gjorde at hun som jøde måtte flykte, og hun endte opp i England hvor hun døde av tuberkulose i 1943.

Torgeir Bygstad, som for denne boken har oversatt og kommentert et utvalg av Weils skrifter, er teolog og lektor ved Tryggheim videregående skole. Tidligere har han utgitt gjendiktninger av de latinske poetene Catullus og Juvenal til nynorsk, og nå har han altså fattet interesse for Weil, en interesse han prøver å formidle gjennom denne boken. Det gjør han på en litt utradisjonell måte. Etter først å ha gitt en oversikt over Simone Weils liv og virke, gir han kommenterte utdrag fra Weils skrifter på den måten at han presenterer og diskuterer med det hun skriver, samtidig som han ved å gjengi Weil-oversettelsene i kursiv tydelig markerer når det er Weil selv og når det er hennes utgiver som fører pennen. Utgiveren er altså mye tydeligere til stede i teksten enn det som er vanlig ved slike utgivelser, samtidig som det fremdeles er så mye av Weil her at det ville være feil å kalle dette en bok om Weil. Gjennom det meste av boken er det Weils egen stemme vi hører. Denne tilnærmingen fungerer godt. Vi blir kjent med Weil selv, samtidig som Bygstads kommentarer hjelper oss til å se både historisk kontekst og aktuell relevans.

Weils politiske tenkning kan karakteriseres som en form for universell patriotisme. Hun er opptatt av røtter, kontekst og tilhørighet, og det er ingen tvil om at for henne er det den franske kulturen. Men hun har ingen sans for en lukket nasjonalisme; det er den nasjonale kulturen som et vindu til de universelle verdier som interesserer henne. Rettferdighetssansen ledet henne til et sterkt engasjement for arbeidernes rettigheter. Derfor ble hun politisk aktiv på venstresiden, men ble skuffet over mellomkrigstidens utvikling av totalitære politiske ideologier av ulike avskygninger som gjorde politikk til en kamp om makt mer enn en åpen diskusjon om sannhet. Derfor ble hun skeptisk til alt politisk partivesen; politikere burde i fellesskap og med respekt for hverandres argumenter prøver å løse de problemer de stod overfor, ikke drive ideologisk fektekamp. Etter møtet med den romersk-katolske kirke var hun ikke i tvil om at sannhet og rettferdighet har en guddommelig kilde, og det er et tydelig fundament for hennes politiske tenkning. Noen presis analyse av forholdet mellom teologi og politikk gir hun oss likevel ikke. Hun har en essayistisk skrivestil som av og til kan nærme seg prekenens.

Simone Weil er vel verdt et nærmere bekjentskap, og Bygstad lykkes godt med sitt forsøk på å introdusere henne for norske lesere. Han er ikke den første; det fins Weil-oversettelser fra før, blant annet av Aasmund Brynildsen, som Bygstad sier han står i gjeld til. Men han er selv både en kyndig veileder og en dyktig oversetter, så jeg er ganske sikker på at Simone Weil hadde vært godt fornøyd med å bli presentert for norske lesere på denne måten.

20.2.2023

Knut Alfsvåg