Sannhet og virkelighet

10.03.2021
Knut Alfsvåg
Aktuelt Samfunnskritikk Samfunnsutvikling Samfunn Sannhet Sannhetsspørsmål Virkelighetssyn Virkelighet Virkelighetsforståelse Abortgrense Abortdebatt Menneskesyn Kjønnsforskjell USA

Aktuelt

Knut Alfsvåg

Sant er det som er virkelig. Ingen av oss rår over sannheten. Den rår over oss, og vi lar oss styre av den når vi åpner oss for det som er virkelig. Det var den overbevisning som vokste fram hos de greske tenkere i antikken, og kristen tro og virkelighetsforståelse fant seg vel til rette med dette utgangspunktet.

Dette er også den overbevisning moderne vitenskap og demokrati ble til ved. Vi kan bare vokse i erkjennelse og leve sammen på en konstruktiv måte om vi er enige om å bøye oss for det som viser seg å være sant.

Denne forutsetningen er nå i ferd med å falle sammen. Vi ser det svært tydelig i USA, hvor saklig politisk debatt har veket plassen for dyrkelse av en leder med et svært fritt forhold til sannhet og virkelighet. Riktignok ble han stemt ut av presidentembetet, men det er en sannhet hverken den tidligere presidenten eller hans tilhengere makter å ta inn over seg. USA har i dag bare ett parti hvor det foregår en seriøs, faktabasert politisk debatt, og det er i seg selv et stort demokratisk problem. Nå er virkelighetsfornektende politikere ingen sjeldenhet hverken i diktaturer eller blant populister. Men vi hadde trodd vi kunne vente oss noe bedre fra USA. 

Virkelighetsfornektelse fins imidlertid ikke bare hos høyrepopulister. Det fins mange andre eksempler, og når det gjelder vår tids forestillinger om kjønn og samliv, er virkelighetsfornektelsen blitt den dominerende tilnærmingen. Menn og kvinner er ulike på mange måter. Å undertrykke denne forskjellen skaper derfor flere problemer enn den løser. Seksuelle relasjoner mellom likekjønnede er noe annet enn sex mellom kvinne og mann, og en hjelper ingen ved å late som det ikke er slik. Livet begynner ved unnfangelsen. Enighet om dette er ikke et svar på abortspørsmålets mangfoldige utfordringer, men det er betingelse for at den konstruktive samtalen i det hele tatt skal komme i gang. 

Både de greske og de kristne oldtidstenkere mente at respekten for sannheten som noe som ikke lar seg manipulere, henger sammen med en respekt for virkeligheten som gitt ved noe som er større enn oss, og som vi derfor må bøye oss for. Det faktum at virkeligheten ikke er noe vi mennesker har laget til på egen hånd, burde være det mest selvfølgelige og uangripelige utgangspunkt for enhver ekte sannhetssøken. Også dette er imidlertid en forutsetning som undertrykkes og bekjempes. Antagelig er det der problemene begynner både for trumpister og kjønnsteoretikere.

Knut Alfsvåg

(Først publisert i Dagen 10.03.21)