Sannhetens støtte og grunnvoll - om kirkeforståelsen i Carissimi

01.01.2017
Carissimi
Carissimi

Dialogdokument mellom Carissimi og Stavanger biskop