Saul, Saul

09.02.2017
Gunnar Johnstad
Evangelium Bibeltime

Tale på bibelhelg i regi av FBB Bjørgvin og DELK Bergen, 3. - 5. februar 2017.

...Saul, Saul...

Gunnar Johnstad