Seminar om kristen ekteskapsetikk

12.10.2010
Aktuelt Ekteskap Etikk

Referat fra seminaret som ble holdt i Oslo i september.

Konstruktivt, givende, opplysende, fremtidsrettet - det var bare noen av stikkordene som ble brukt for å oppsummere seminaret om kristen ekteskapsetikk som ble holdt i Ryenberget kirke, Oslo 3. og 4. september med omlag 60 deltagere.

Arrangør var For Bibel og bekjennelse (FBB) - i samarbeid med Felleskirkelig nettverk for ekteskapet, Stiftelsen Ja til mor, far og barn og Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse i Danmark.

Fredagens sesjon ble åpnet av seminarkoordinator Boe Johannes Hermansen. Det var også presentasjon av deltagerne før førsteamanuensis, dr. theol Knut Alfsvåg holdt sitt foredrag: "Skapt til mann og kvinne - ekteskapsloven i et livssynsperspektiv".

Etter kveldsmat fortsatte filosof og forfatter Nina Karin Monsen med temaet: "Det konstruerte menneske - i ekteskapslov, barnelov og biolov". Dagen ble avsluttet med kveldsbønn.

Lørdagens samling ble åpnet at FBBs formann, ass. gen. sekr. Thor Henrik With, før generalvikar, dr. theol Roald Flemestad foredro om "Samliv som privatsak".

Deretter var det rektor Jon Kvalbeins tur med temaet: "Eier staten barna? Kristen foreldrerett i dagens samfunn", før lunch.  

Etter måltidet fikk tilhørerne innføring i temaet "Statlig vigsel i kirken?", ved prest i DELK, Jan Bygstad.

Maria E. Fongen, leder for Oslo katolske bispedømmes Familiesenter, og 10-barns mor, hadde fått emnet: "Det kristne familieliv", som ble etterfulgt av panelsamtale ledet av Thor Henrik With. Her deltok Maria E. Fongen, Øivind Benestad (informasjonskonsulent i Åpne Dører og prosjektleder for MorFarbarn.no) og Katrine Masvie (cand. philol, redaksjonssjef i Lunde Forlag).

Foredragene til Alfsvåg og Bygstad ligger her på hjemmesiden. Lydfiler av alle foredragene finnes også her.

 

Alle innlederne samlet på et brett: Øivind Benestad (fra venstre), Katrine Masvie, Maria E. Fongen, Jan Bygstad, Knut Alfsvåg, Roald Flemestad, Nina Karin Monsen, Jon Kvalbein og Thor Henrik With.

Et glimt fra panelsamtalen, Katrine Masvie (fra venstre), Maria E. Fongen, Øivind Benestad og Thor Henrik With.

Nina Karin Monsen var en av foredragsholderne under seminaret.

Jon Kvalbein bidro også med et viktig tema under seminaret.

Thor Henrik With, FBBs formann, hadde også smilet på lur.