Seminar om teologi og kyrkjeret

08.02.2023
Boe Johannes Hermansen
Undervisning Teologi Teologihistorie Kirkerett Urkirken Statskirke Historie Lovverk Lovgivning Naturrett

Kunngjøring

Egil Morland, Professor, Dr.philos (Foto: NLA)

Ved NLA Høgskolen, Sandviken, fredag 17. februar 2023 Auditorium 2 · Kl. 10.00 – 15.45

Se program vedlagt til venstre.

Seminaret inngår i undervisingsopplegget for TEOL360 Avsluttande praktikum 

ved NLA Høgskolen, og er opent for alle interesserte. Gratis entré. 

Egil Morland si avskjedsførelesing med følgjande felles lunsj er open for alle, 

med særleg invitasjon til noverande og tidlegare kollegaer.

Påmelding til seminaret sendes til post@nla.no innen 10. februar.