Seminarer våren 2021

18.02.2021
Boe Johannes Hermansen
Kunngjøringer Tema Undervisning Lov og evangelium Antinomisme Moralisme Sorg GT Kristus Salmenes bok

FBB inviterer til seminar på nett - tre onsdager: 20.01, 17.02 og 24.03 – alle med tidsramme 19.00-21.00. Opptak er tilgjengelig her.

FBB-seminar på nett

Gjennomgående emne: Homiletiske refleksjoner

 

Første kveld: Forkynnelse av lov og evangelium

Hvordan forkynne loven uten å bli moralistisk? Hvordan forkynne evangeliet uten å bli antinomistisk?

v/Knut Alfsvåg. Respondent: Eirik-Kornelius Garnes-Lunde

 

Opptak: Podkast og Youtube

 

Andre kveld: Forkynnelse ved sorg og glede

I Hvordan forkynne ved sorg? v/Arne Jørgen Lund Podkast Youtube

II Hvordan forkynne ved glede? v/Svenn Martinsen Podkast Youtube

 

Tredje kveld: Forkynnelse av Det gamle testamente

I Hvordan forkynne Kristus i GT? v/Sakarias Ingolfsson

II Hvordan forkynne Kristus ut fra Salmenes bok? v/Jakob Appell

 

Påmelding til FBBs daglige leder, Boe Johannes Hermansen – mail: bojohermansen@gmail.com

Lenk til seminaret blir tilsendt alle påmeldte deltagere.