Sentral oppbyggelse

15.08.2019
Paul Odland
Bokanmeldelser Nåde Jesu lidelse Sang- og salmeskatt 2. trosartikkel Oppbyggelse

Forkynner, forfatter, teolog, redaktør – mange titler kan brukes om Egil Sjaastad, som i disse dager runder 70-års milepelen, og nå gir seg ved Fjellhaug internasjonale høgskole.

En bror ved Guds side

Egil Sjaastad
En bror ved Guds side
Lunde forlag 2019, ib.; 86 sider

Men han gir seg nok ikke med det han har så stor glede av selv, nemlig å formidle til barn, unge og voksne, der han får øse både av Bibelens rikholdige forråd og av sang- og salmeskatten. 

Foreliggende bok er en slags oppfølger av «Jomfrusønnen» som utkom for noen år siden. I denne er det andre trosartikkel som er i fokus. Broren ved Guds side – det er Jesus, Guds evige sønn. Han som kom og ble menneske for å lide, dø, oppstå og opphøyes til Faderens høyre hånd. For vår skyld. Ja, for min synd og skyld!. 

Boken kan sees på som en liten samling av oppbyggelige bibeltimer, der han både trekker inn den spennende Josef-historien fra Første Mosebok, og sangene om den lidende Herrens tjener fra Jesaja, og en rekke nytestamentlige tekster, for eksempel fra Efeserbrevet. Samtidig får vi noen glimt fra møter med barn og ungdom, og noen personlige minner fra unge år, og fra reiser her og der. Og han glimter til med litt poesi! Stoffet er pedagogisk fint tilrettelagt, sentralt i innholdet, enkelt å forstå, med et fint språk!

Et lite ønske eller hjertesukk til slutt: Han er tydelig på at Guds frelse gjelder både jøder og hedninger (side 23, for eksempel). Dette kunne også blitt avspeilet når han tar for seg himmelen og de glimtene vi får i Johannes Åpenbaring (side 82 ff). Synet i Joh Åp 7,9-15 er mektig. Sannelig er det det! Men profeten ser altså noe annet først – før det sies et «Deretter så jeg». Disse som han ser først, det er nettopp det utvalgte folket. De er i himmelen, til like med folkeslagene. 

Guds menighet består av troende jøder og hedninger. Ikke så at ikke Sjaastad ser dette. Det gjør han. Men det er fint om dette også kan understrekes av og til!

(Tidligere på trykk i Dagen)