Seth Erlandsson - Bibelens inspirasjon

Kveldsseminar i regi av FBB Bjørgvin 17. november 2011. Om Bibelens inspirasjon ved dr. theol. Seth Erlandson, Sverige.

...Seth Erlandsson - Bibelens inspirasjon...