Sigurd A. Svendsen til minne

05.03.2021
Boe Johannes Hermansen
Nekrolog Minneord Prest FBB

Nekrolog

Sigurd Andreas Svendsen

Sigurd A. Svendsen til minne

Sigurd Andreas Svendsen i Kristiansand døde i troen på sin Frelser, Jesus Kristus, 26. februar, 82 år gammel. Med ham har vi mistet et ivrig FBB-medlem og en varm Herrens tjener.

Sigurd ble født i Haugesund 8. desember 1938, som sønn av skipsfører Svend og husmor Inga Kristine Svendsen.

Etter gymnaset gjorde Sigurd tjeneste ved Sjømannskirken i Haifa, hvor han var assistent. Deretter studerte han teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo og ble cand. theol i 1964 og tok praktikum året etter. Han startet som prest ved Ørlandet flystasjon.

Sigurd gjorde så tjeneste ved sjømannskirken i Hamburg fra 1968, og året etter ble han den første presten ved den nye sjømannskirken i Houston, Texas. Deretter gikk veien tilbake til Europa hvor han ble sjømannsprest i Rotterdam i 1971.

I 1975, tilbake i Norge, var han en kort tid prest på Nøtterøy før han ble residerende kapellan i Vestre Moland, en stilling han hadde i 13 år. I denne perioden var han også lærer ved Sørlandet Kristne Bibelskole og underviste i Romerbrevet. Fra 1988 var han sogneprest i Søndre Slagen frem til han gikk av med pensjon.

I sin prestetid hadde han studieopphold i Cambrigde, i Øst-Tyskland og i Uppsala. Han tok også høyskolekurs i personaladministrasjon, organisasjonsutvikling og ledelse, samt Pastoral Homiletisk utdanning. Sigurd var tjenestevillig og tok på seg flere tillitsverv. Han var formann i Agder Bispedømmeråds diakoniutvalg i seks år, styremedlem i Kirkens SOS i Kristiansand i 10 år, derav to av dem som styreformann og tre som formann i representantskapet. Han var også medlem i kretsstyret i Den Norske Israelsmisjon og medlem i kretsstyret i Vestfold Søndagsskolekrets. Den spreke karen var også innehaver av idrettsstatuetten.

Selv ble jeg kjent med Sigurd da han var medlem i sentralstyret i FBB i perioden 1993-96. Det var en glede å samarbeide med ham, som kombinerte både troskap mot Guds ord, bekjennelsesglede, innsikt og omsorg. Hans forkynnelse var grundig og bibelorientert.

De siste årene var han sterkt preget av Parkinson sykdom. Men han bar sykdommen i tiltro til at Gud ville være med han gjennom alt. Og han visste han hadde det beste igjen, bak død og grav.

Våre tanker går til hans kone Randi og barna Svend, Torild og Kristian med familier, som har mistet sitt gode og kjære midtpunkt.

Fred med Sigurd Andreas Svendsens gode minne.

Boe Johannes Hermansen, daglig leder i FBB