Situasjonen i Den norske kirke

06.11.2020
FBB Østfold
Uttalelse Prest Kirken Biskoper Bibelen Abort Kvinneprestmotstand

Uttalelse fra FBB Østfold

Situasjonen i Den norske kirke sees på med uro

Den harde motstanden som sokneprest Bjarne Gustad i Kautokeino og sokneprest Mikael Bruun i Sogndal har fått denne sommeren og høsten, har vært tankevekkende og forstemmende, og som mange andre ser vi med stor uro på situasjonen i Den norske kirke.

Østfold lokallag av foreningen For Bibel og Bekjennelse (FBB) ved årsmøtet 2. november 2020 vil derfor uttale:

Det er kritisk når en prest som advarer mot fosterdrap, samkjønnet samliv, kjønnsforvirring eller kvinnelige prester, kan bli fratatt vesentlige arbeidsoppgaver og satt under overvåking eller få valg mellom kompromiss og oppsigelse. I løpet av et par generasjoner er Den norske kirke endret til det ugjenkjennelige, og prester og lekfolk som vil holde fast ved Bibelens lære, som skulle være styrende i kirken, har fått det trangt.

Et hovedansvar for dette ligger nå på bispemøtet og enkeltbiskoper. Vi beklager at de verken vil eller kan stille seg skulder ved skulder med prester som går mot tidsånden og får deler av kirkens medlemsmasse mot seg.

Vi vil framholde at slike prester må ses som varslere som for sine medmenneskers og sin samvittighets skyld ser seg nødt til å trekke grenser for samarbeid og å kalle vårt langt på veg døpte, men også i stor utstrekning frafalne folk til å vende om til Gud. Kristenfolket må huske både dem og deres motstandere i bønn.