Skjør stillhet

12.12.2019
Helge Unneland
Bokanmeldelser Bibeltekster Fornyelse Inspirasjon Refleksjon Stillhet Hverdag

Mange med meg har latt seg fascinere av Jostein Ørums forfatterskap! Siden 2012 har det årlig kommet ut en ny bok på Verbum i et hendig kvadratisk format og vakker design. Skjør stillhet blir den sjuende i rekken. Jeg er «fast abonnent»!

Skjør stillhet

Jostein Ørum er trolig en av vår tids mest leste norske oppbyggelsesforfattere. Han makter det kunststykke å finne ord og bilder og nye perspektiv på gamle sannheter - og samtidig vise hvor relevant det som formidles er i vår samtid. Hans bøker med meditasjoner eller betraktninger for adventstiden, jul, fastetid og påske, bygger bro fra bibeltekstene til vår hverdag. Det samme kan sies når Ørum skriver om sorg, om ekteskap eller om det å være ung. Han har en unik evne til å sanse, reflektere og formidle inntrykk og refleksjoner i et godt norsk språk. Det han formidler er «levd liv» som det gjerne heter. 

Årets bok – Skjør stillhet henter sin tittel fra profeten Elia sitt møte med Gud slik det fortelles i 1.Kongebok i Bibelen. Ordet stillhet finner vi mange ganger og i mange ulike sammenhenger i bibelens beretninger. Ørum er innom flere av dem. Alt han har lest og opplevd om stillhetens nødvendige forutsetning for erfaringen av gudsnærvær, er vevd inn i bokens 12 ulike «reisebrev». Noen nære, andre fjerntliggende reisemål. Jeg tror mange vil ha glede av å lese om alle disse stedene som forfatteren har hentet inspirasjon fra, selv om en aldri i sitt liv vil komme dit. For reisebrevene fører oss både til Egypt, Tyrkia, Italia, Hellas, og Skottland – og til Getsemane-hagen i Jerusalem. Men også til nære reisemål som retreatstedet Lia Gård, til hustuftene der Hans Børli vokste opp, til slottet Bjärka Säby i Sverige og ikke minst hjem der forfatteren selv bor.  Han stiller selv det paradoksale spørsmålet: må en reise bort for å finne stillheten? Svaret han gir er overraskende. Han har oppdaget at det gjennom hele kirkens historie har eksistert steder som mennesker har oppsøkt for å søke fornyelse og finne inspirasjon til sitt kristne hverdagsliv. Steder som gjerne er knyttet til klostre og kristne kommuniteter der mennesker lever etter en fast «ordning» med regelmessig tidebønnliv. «Bevar ordningen, så bevarer ordningen deg» er et sitat av Benedikt av Nursia. Og om ikke så mange kan leve i klostre, vil forfatteren anbefale omskrivningen: Bevar stillheten, så skal stillheten bevare deg». På ny kommer det en bok i den norske bokhøsten som har et økumenisk perspektiv og som henter fram innsikter fra den verdensvide kirken. Her er mange skatter å gjenoppdage! Nok en gang har Jostein Ørum truffet et tema med relevans i en tid der stillheten er mangelvare og der våre liv er resultatorienterte og der så mye måles og veies i effektivitet. Boken er et resultat av «livslang læring» og ganske sikkert dagboknotater fra opphold på de ulike stedene gjennom mange år. Og på et av disse stedene, forteller Jostein Ørum i boken, fikk han et kall til ikke bare å være prest, men også forfatter. Det er det mange som er glade for! 

 

Jostein Ørum: Skjør stillhet
Verbum 2019
Hjelp til å finne stillheten

(Tidligere på trykk i Dagen)