Skrik med Munch – et klimaskrik

09.09.2022
Kr. Edvard Skaar
Aktuell kommentar Klima Klimakrise Skaperverk Skaperordning Skapertro Likegyldighet Miljøvern

Aktuelt

Utsnitt av Munchs Skrik, Munchmuseet, Oslo

Hjelp meg – slik sluttet klimavideoen jeg så. En persons rop om hjelp som jeg forstod slik:

Hjelp meg! Jeg er med på å ødelegge klimaet og klarer ikke å la være.

Hjelp meg! Jeg er en av dem som ødelegger naturen med klimaendringene.

Hjelp meg! Jeg er en del av jorden som blir ødelagt av klimakatastrofen.

Dette klimaropet på video kunne med god grunn vært formulert som et skrik.

Et skrik over det som skjer på klimafronten og som kan ødelegge vårt livsgrunnlag.

Et skrik. Som kunstinteressert får det meg til å tenke på Munchs Skrik.

Hvorfor skrikes det på bildet? Hvem skriker? Har ikke det noe med naturen å gjøre?

Munch skrev at han følte et skrik gjennom naturen; ja, at han syntes at han hørte et slikt skrik. Det virker som landskapet er i bevegelse mot hodet hans på en faretruende måte.

Gir det grunnlag for en personlig angst for naturen? Et skrik?

Munch-forskere synes imidlertid å legge mest vekt på at det var hans egen angst han skrek ut. Men kan det ikke være slik at naturens skrik er blitt hans eget skrik?

Gir han en angstfull stemme til naturen?

Skaperverket stønner og sukker heter i Bibelen. Er det fordi vi alle sammen med naturen er preget av nedbrytende krefter? Var det denne almene og stadigværende fortvilelsen i naturen som Munch ante og som kom til å påvirke han slik at han skrek ut om den?

Eller var det noe spesielt på den tiden?

Det er i hvert fall lettere å skjønne natur-skriket nå i klimakrisen. Klimaødeleggelsen griper om seg. Kan ikke det sees i bildets himmel, sjø og landskap? Skogbranner ute av kontroll og som legger store områder øde. Hetebølger med varmerekorder og tørke som fører til udyrkbar mark. Forurensing i luften, hav der fisken dør, landskap som forandres. Og mennesker som står og ser på. Mer eller mindre likegyldige?

Skrik mener jeg kan tolkes som et uttrykk for et klimaskrik. Men også noe mer. Bildet heter Skrik. Jeg synes det det ville vært mer naturlig at det het Skriket. Men navnet Skrik kan også forstås som en oppfordring: Skrik! Skrik som meg! Skrik over det du hører og ser om klimaødeleggelsen! Det er jo en klimakatastrofe som skjer. Skrik!

Kan vi kanskje si: Skrik med Munch om det som skjer på klimafronten? Skrik hans skrik på vegne av naturen.

Munchs Skrik kan av gode grunner forstås som et klimaskrik.

Selv om det ikke var i Munchs bevissthet, kan han vel ha ant noe av det som ville komme?

I alle fall mener jeg at en nå kan se på bildet med nye øyne – se det som et skrik inn i vår klimakrise. Så skrik med Munch et klimaSKRIK – før det blir for sent!

Kr. Edvard Skaar

(Klimavideoen som det henvises til, er en del av serien Livsgnisten av Thor Haavik som finnes på Youtube.)