Status for oppropet ”For enhetens skyld” / ”Carissimi ”

01.01.2016
Carissimi
Carissimi

Onsdag 19. september gikk oppropet ”For enhetens skyld” ut til vigslede medarbeidere og medlemmer av Den norske kirke. Status for tilslutning 5. november er 336 personer.

Vi som har gått ut med dette har startet en prosess for å gjenvinne det klassiske apostoliske trosfundament og et tilsynsembete som kan ta vare på dette. Vi vil ikke danne eget kirkesamfunn eller selvstendige forsamlinger, men ber om et kirkerettslig vernet rom for apostolisk kristendom i Den norske kirke. Det innebærer en frihet fra å bli tvunget til usann enhet med vranglærende biskoper og til gudstjeneste- og nattverdfellesskap med dem. Ved å sette grenser for det fulle fellesskap vil vi bevare autentisk kristendom. Vi søker samtidig større enhet med de kirkesamfunn utenfor Dnk som legger en tilsvarende vekt på kirkens apostoliske fundament.

Vi er oppmuntret over tilslutningen som nå er på foreløpig 109 vigslede personer i Dnk, 22 kirkelige tilsatte i ikke-vigslede stillinger, samt 205 leke medlemmer av kirken, hvorav mange har hatt eller innehar verv i kirkens rådsorganer helt opp på bispedømmerådsnivå. Det er tilslutning av vigslede fra samtlige bispedømmer i Dnk, men Bjørgvin skiller seg ut sammen med Stavanger. Bjørgvin har 31 vigslede og Stavanger har 18 vigslede. Det øvrige antallet sprer seg mer utover de andre bispedømmene.

På underskriftlisten er det representert teologiske professorer, og personer fra Norsk Lærerakademi, Misjonshøgskolen i Stavanger og Menighetsfakultetet.

Vi vet at dersom Kirkemøtet i neste uke vedtar endring i forhold til praksis når det gjelder ansettelse av homofile som lever i partnerskap, så vil enda flere prester slutte seg til oppropet ”For enhetens skyld” og ”Carissimi.” Nå har 109 vigslede vist vei for andre. Det betyr at det er flere vigslede som nå har valgt å støtte prinsippene i oppropet ”For enhetens skyld” enn det er delegater til Kirkemøtet.

Vi som står bak oppropet vil komme til å følge opp prinsippene i oppropet uansett utfall av Kirkemøtet. Det ligger allerede en henvendelse hos Bispemøtet om videre dialog omkring den videre prosessen. 19. september var vi 3 vigslede og 1 ikke-vigslet som i tro og tillit gikk ut med oppropet. Nå er vi 109 vigslede og 227 ikke-vigslede som så langt står bak prinsippene. Denne saken har skapt nytt håp og ny tro blant mange medarbeidere i kirken, noe brev og e-poster de siste ukene tydelig har bevist. Nå vil vi kalle enda flere til å skrive under på vår vandring mot Bispemøtet.

På vegne av initiativtakerne: Dag Øivind Østereng, sokneprest i Ulvik.