Studiegruppe med reformasjonen som tema

23.04.2015
Ragnar Andersen
Kunngjøringer

FBB Østfold innbyr til en studiegruppe som vil arbeide med den lutherske reformasjonen og særlig søke å belyse forholdet mellom reformasjonen og haugianismen.

Lutherske kirker og teologiske miljøer forbereder feiring av femhundreårsjubileum for reformasjonen i 2017. Den evangelisk-lutherske reformasjon begynte i Martin Luthers hjerte som en gjenoppdagelse av evangeliet om rettferdiggjørelsen ved troen alene. Men ytre sett begynte den da han 31. oktober 1517 offentliggjorde de 95 tesene mot avlatshandelen. 31. oktober er blitt reformasjonens dag.FBB’s stemme er viktig, også ved et reformasjonsjubileum. FBB Østfold innbyr til en studiegruppe som vil arbeide med den lutherske reformasjonen og særlig søke å belyse forholdet mellom reformasjonen og haugianismen. Det kan være aktuelt å samles omtrent hver tredje måned i en to-års periode med muligheter også for å bidra med egne skriftlige framlegg uten at det er noe vilkår.Vi ønsker velkommen til oppstart lørdag 31. oktober 2015 kl. 18.00 hos Marianne og Ragnar Andersen i Bjørnstadvegen 64, 1712 Grålum! Påmelding til ragnar.andersen (at) combitel.no.