Styrevalg i FBB-Bjørgvin

15.05.2019
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt

Under årsmøtet i FBB-Bjørgvin 9. mai ble følgende valgt til nytt styre:

Formann:

Jan Bygstad

Styremedlemmer:

Annie Andersen
Odd Sverre Hove
Jon Tore Lie
Øystein Rønhovde

Varamedlemmer:

Benjamin Anda
Sverre Langeland