Styrker og svakheter ved ulike bibeloversettelser - spørsmål og svar

Spørsmål og svar til Sverre Bø sin bibeltime om styrker og svakheter ved ulike bibeloversettelser.

...Sverre Bo - Sporsmal og svar til Bibeloversettelser...