Styrker og svakheter ved ulike bibeloversettelser

Denne bibeltimen ble holdt fredag 5. april 2013 på Fjellheim Bibelskole i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...Sverre Bo - Styrker og svakheter ved ulike Bibeloversettelser...