Svar på kritikk fra Heidi Terese Vangen

04.08.2022
Bernt T. Oftestad
Aktuell kommentar Pride Ideologi Samfunnsliv Samfunn Samfunnskritikk Etikk Samliv Samlivsetikk Samlivsformer Kjærlighet

Aktuelt

Bernt T. Oftestad

Heidi Terese Vangen har i Dagen 06.07 rettet kritikk mot meg fordi jeg skrev artikkelen «Pride – en horisontal revolusjon» (trykt i Dagen 05.07) uten å ta hensyn til ofrene og de etterlatte fra skyteepisoden i Oslo for en tid tilbake. Her trengs det visse saksopplysninger. Min artikkel ble offentliggjort på min Facebook-side 23.06. Min artikkel ble lest av mange, den ble delt, og lagt ut på Dagens internettside 29.07. Skyteepisoden i Oslo fant sted to dager etter at min artikkel var publisert, altså 25.07.

Nå er ikke jeg den eneste som har ytret meg om Pride-temaet. Kort etter skuddene falt og med det tragiske resultat at to tilfeldige personer ble brutalt drept, kom det mange uttalelser om det som skjedde. Jeg spør meg selv hvorfor Vangen ikke interesserer seg for disse, men konsentrerer seg om det jeg skrev før tragedien i Oslo. Vangen har en bestemt innvending mot meg: Jeg skjelner ikke mellom Pride og organisasjonen Fri. Fri vil fremme homokulturens ideer i vårt samfunn og aksept for og rettslig sikring av ulike former for seksuelt liv. Pride derimot står for mangfold og respekt mellom mennesker og ikke for fremme av homoideologi. Denne tolkning av Pride skal konservative kristne legge til grunn, da kan også de delta i Pride-tog. Men en slik tolkning er en konstruksjon. I Dagen 28.06 ble en rekke ledere fra kristennorge intervjuet om skyteepisoden. Jeg kan ikke se at noen av dem forsøkte å følge Vangens tankegang. Går vi så til sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke 26.07 var koblingen mellom homokultur og Príde åpenbar. Ledende biskop i Den norske kirke erklærte at de homofile har en evne til å utvikle kjærlighet på en måte som «vi» andre ikke kan. Tanken kjenner jeg godt fra overgrepssakene i Den katolske kirke. Korguttene skulle lære en «høyere kjærlighet» av de homofile menn. Og om vi så tar for oss den offentlige «bekjennelsen» til Bård Mæland om Pride og homofili som han avla etter skytingen i Oslo, så er det nok slik å forstå som Braut skriver: «Det er (...) vanskelig å tolke Mælands ord annleis enn at vegen vidare går gjennom ei absolutt vilkårslaus tilslutning til ei samfunnsgruppe sin profil og program.» (Dagen 05.07). Hvorfor er ikke Vangen mer opptatt av slike «misforståelser» av Pride?

For noen kristne er situasjonen i dag nokså forvirrende. Men den avklares raskt dersom vi holder oss til det enkle poeng at ut fra Guds ord i Skriften er homofil praksis synd. Da faller det meste på plass. Uansett hvor mange tog man deltar i, hvor mange sympatierklæringer man kommer med, hvor mild og snill man står fram, med et slikt etisk standpunkt er man en «fare» for samfunnet og alle de «gode» menneskene som det nå vrimler av.

Bernt T. Oftestad

(Publisert i Dagen 11.07.22)