Talen under jubileet

16.10.2019
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt

Her kan du lytte til talen i festgudstjenesten under FBBs 100 årsjubileum.

 

...Preken...

Mikael Bruun, Boe Johannes Hermansen, Henning Alsaker

Predikant: sokneprest og sentralstyremedlem i FBB, Mikael Bruun (til venstre på bildet).