Tanker fra Ruts bok

16.09.2013
Jon Syver Norbye
Bibeltime

Denne bibeltimen ble holdt 13.09.2013 i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...Jon Syver Norbye -Tanker fra Ruts bok...