Temamøte i FBB-Østfold

12.10.2020
Boe Johannes Hermansen
FBB lokallag Bygstad Jan Vranglære Bibelsyn Bibeltroskap

"Kirken er skjult, men åpenbar der evangeliet blir lært rent."

Jan Bygstad fra Bergen talte på temamøtet i FBB-Østfold. Foto: Boe Johannes Hermansen

For Bibel og Bekjennelse (FBB), Østfold lokallag holdt temamøte i Missingmyra bedehu5. oktober, som samlet nær 40 personer. Emnevar: «Fra velbegrunnet uenighet til splittende læremangfold – hvor går grensen?» Det var innledning ved prest Jan Bygstad, som også er nyvalgt formann i sentralstyret i FBB.  

- Kirken er skjult, men åpenbar der evangeliet blir lært rent. Vrang lære er som en surdeig, påpekte Bygstad, som gav eksempler på dogmatisk, soteriologisk og etisk vranglære 

- Den lille katekisme, som hører med til bekjennelsen, starter med de 10 bud. Liturgi er kirkens bekjennelse i praksis. Men en vigselsliturgi for samkjønnede har Den norske kirke fått en bekjennelse som er i strid med Guds ord, framholdt Bygstad, som også pekte på årsaker til denne utglidningen