Theosis og eucharisti

24.11.2014
Knut Alfsvåg
Kristologi

Om tonatur-kristologien som fundament for menneskesyn og sakramentforståelse.

Foredrag ved NKK/FBBs dialogmøte Bergen 1. november 2014.

Foredraget kan lastes ned fra lenken i venstre margen.