Thor Henrik With - Maria Budskaps dag, Luk 1, 46-55

Biskop Thor Henrik Withs tale på Maria budskapsdag 25.03.2012 over Luk 1,46-55.

...Thor Henrik With - Maria Budskaps dag, Luk 1, 46-55...