TIL DE UTSATTAS FÖRSVAR

24.11.2022
Johan Haga
Bokomtale Menneskerettigheter Menneskeverd Menneskesyn Abort Abortdebatt Etikk Demokrati Velferdssamfunn

Bokanmeldelse

Till de utsattas försvar – om min match i åsiktskorridoren

«Til de utsattas försvar» er skrevet av den svenske advokaten Ruth Nordström. Det er en lesverdig bok. Nordström er født i Norge og har barndomstiden og deler av ungdomstiden i Norge.

Boken handler i betydelig grad om Ruth Nordström selv og hennes virke som advokat. Det gjør den lettlest og innholdet tilgjengelig.

Et hovedtema i boken er menneskerettighetenes kår i vårt naboland, særlig tros- og samvittighetsfriheten, jfr. EMK art. 9 og til dels 10.

Nordström var advokat for den svenske jordmoren Ellinor Grimsmark som fikk yrkesforbud fordi hun ikke ville medvirke til abortinngrep. Denne saken satte sinnene voldsomt i kok i Sverige. Det svenske etablissementet reagerte voldsomt på at Grimsmark motsatte seg å medvirke til abortinngrep. Hun tapte sin sak så vel hos Diskrimineringsombudet som i tingretten og arbeidsretten. Denne saken er en sentral del av boken, og alene av den grunn er boken interessant.

Blant annet gir Nordström i boken godt innblikk i pressens kritikkverdige opptreden i Grimsmarks sak. Pressen var ingen nyhetsformidler. Den var talerør for den etablerte sannhet.

Det er ikke å ta i å hevde at Grimsmark ble så grundig forhåndsdømt av et samlet pressekorps som vel mulig. Det skinner igjennom i boken at det er grunn til å anta at pressens aktiviteter var av betydning for sakens utfall.

Nordström selv ble utsatt for nærmest trakassering fordi hun førte saken for Grimsmark. Pressen sørget f.eks. for at en konferanse om prostitusjon og trafficing som Nordström hadde planlagt, ble sabotert og umuliggjort nettopp fordi hun førte saken for Grimsmark. 

Nordström har i sitt virke som advokat et hovedfokus på menneskerettigheter og de forkomnes behov. I boken skriver hun i den anledning bl.a. om sine saker for illegale kvinnelige innvandrere som har vært grovt utnyttet til prostitusjon. Likeså skriver hun om sitt arbeid for illegale innvandrere som har konvertert til kristendom. 

Sammenfatningsvis kan Nordströms bok betegnes som et vitnesbyrd om at det svenske demokratiet og den svenske velferdsstaten har betydelige problemer. Alt er slett ikke bra i Sverige. Tros- og samvittighetsfriheten har fått trangere kår, og det har kommet tydelige brister i det sosiale sikkerhetssystemet. 

Ruth Nordström: Till de utsattas försvar.

Stockholm: Libris bokförlag, 2021. 263 s.

Også kommer i norsk oversettelse:

Ruth Nordström: Til de sårbares forsvar,

Oslo/Kjeller: Hermon forlag, 2022. 190 s.

 

Johan Haga