Tilbud for unge i sommer

07.06.2020
Boe Johannes Hermansen
Ungdom

Tilbud for unge i sommer

Prosesjon

• Kort bibelskola, FFG, Göteborg, Sverige, 30. juli - 1. august, på et skandinavisk språk (lenke)

• Fünf Tage Weigersdorf, SELK, Weigersdorf, Tyskland 19. - 23. august 2020, på tysk (lenke)

• Unge voksnes leir, ELMDF, Muhos, Finland 16.-18. oktober, på finsk (lenke)