Torkild Masvie - For jøde forst - Hvorfor det? Forståelsen av jødemisjon i forhold til hedningemisjon i NT

Temamøte om misjon blant jøder i regi av FBB Østfold 14. november 2011.

...Torkild Masvie - For jøde forst - Hvorfor det? Forståelsen av jødemisjon i forhold til hedningemisjon i NT...