Trenger vi liturgi (1/08)

10.09.2008
Gunnar Innerdal
Troens Ord Liturgi

Vi trenger en fast og gjennomarbeidet ordning for gudstjenesten. Den hjelper troen til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden i Kristi mysterium, sammen med alle de hellige. Men ingen liturgi eller gudstjenesteform kan opphøyes til den eneste rette og nødvendige.

Liturgi i bekjennelsen
I det lutherske bekjennelsesskriftet Confessio Augustana (CA) artikkel 7 heter det: "[men] det er ikke nødvendig at det alle steder er ensartede menneskelige overleveringer eller skikker eller seremonier som er fastsatt av mennesker." Det CA mener er nødvendig, er at man alle steder er enige om "evangeliets lære" og "forvaltningen av sakramentene". I CA 15 heter det at "man bør holde på de skikker som man kan holde på uten synd, og som tjener til ro og god orden i kirken, som f. eks. visse helligdager, fester og liknende."
Luthersk tradisjon har derfor alltid hatt et både/og-forhold til liturgispørsmål: det er ikke nødvendig til frelse, men nyttig, rett brukt og forstått, å ha et rett og godt ordnet gudstjenesteliv. Rammen om hvilke liturgier og kirkelige praksiser som kan godtas, er altså at de ikke skal føre til synd eller en falsk forvaltning av evangeliet og sakramentene.
Dette fikk konsekvenser...

Les hele artikkelen i Troens Ord nr. 1 2008