Troens sorte gåde

09.11.2023
Kristian S. Larsen
Troslære Danmark KSBB Teologi Skriftsyn Bibeltekster Bibelbruk Bibelen

Teologi

Kristian S. Larsen

Tror du på den evige fortabelse? Dette spørgsmål blev for nogle år siden stillet til en gruppe ledere i Folkekirken. Et af svarene lød: Nej, jeg tror på Gud.

Det var et smart svar. Men måske var det også mere smart end klart og afklarende. Der var lidt ’Goddag, mand – økseskaft’ over det. For spørgsmålet angik tydeligvis, om læren om en evig fortabelse skal fastholdes eller afvises. Kan og skal der i vores tid tales om dette emne, sådan som en markant række ord i Bibelen og de klassiske formuleringer i bekendelsesskrifterne gør det? Det nævnte svar synes at pege i retning af en afvisning.

Les videre på "Nyt Babel" - Nytt tidsskrift for teologi og kirke.