Trosforsvar med et smil

06.08.2021
Bård Hauge
Bokomtale Ateisme Trosforståelse Apologetikk Naturvitenskap Vitenskap Tro Jesus

Bokanmeldelse

Andy Bannister: Ateisten som ikke fantes, eller: De forferdelige konsekvensene av dårlige argumenter

Andy Bannister:

Ateisten som ikke fantes, eller: de forferdelige konsekvensene av dårlige argumenter

Veritas Forlag, 2020

Mykbind, 202 side

Andy Bannister er overbevist om at argumentene for Guds eksistens er mye sterkere enn argumentene mot, og han presenterer de gode argumentene for Guds eksistens på en tidvis skikkelig morsom måte. I alle fall falt hans form for humor i smak hos meg. Hvis du bare har tenkt å lese en bok om apologetikk eller trosforsvar i nær framtid, anbefaler jeg at du leser denne.

Med Dawkins som sparringpartner

Forfatteren, som er engelsk og bor i Canada, er i denne boka i dialog med den kjente «nyateisten» Richard Dawkins, han med Londonbussene med ateistreklame og boka «Gud – en vrangforestilling». Akkurat det er kanskje noe av det minst vellykka med boka, for Dawkins er allerede litt akterutseilt i religionsdebatten, og stadig flere av hans våpendragere kjenner seg ille berørt av hans uforsonlige og arrogante tone. Så ser jeg at boka kom ut på engelsk i 2015. Det forklarer noe. Den bør altså leses før den blir utdatert på Dawkins-punktet. For øvrig er den ganske oppdatert.

Humor og alvor

Boka tar opp tunge og alvorlige spørsmål, - om Guds eksistens og godhet, meningen med livet, tro og ikke-tro, tro og vitenskap, historien om Jesus og mye mer. Innledningen til hvert kapittel er alltid en artig fortelling, helt eller delvis oppdiktet, som illustrerer poenget i kapitlet og setter det på spissen. Det gjør boka rimelig lettlest. Den er godt oversatt fra engelsk, men noen steder hadde jeg foretrukket at «science» ble oversatt med «naturvitenskap» i stedet for «vitenskap». Men dette er ikke enkle avveininger.

Rasjonelt å tro på Gud

Bokas hovedbudskap er at det er rasjonelt å tro på Gud, både av naturvitenskapelige, moralske, historiske og andre grunner. Det er greit å være ateist, skriver Bannister, men du bør være det av rasjonelle og logiske grunner, støttet av historie og empiri. Og her svikter det. Det populærateistiske verdensbildet står på leirføtter og smuldrer snart når man begynner å pirke borti det. Ateismen er ikke «vitenskapelig», slik noen hevder. Den er et trossystem godt som noe. Den gir en dårlig forklaring på alle tings eksistens og et ordnet univers. Den gir ikke gode grunner for å skjelne mellom ondt og godt. Livet uten Gud er i bunn og grunn meningsløst. Andy Bannister argumenterer godt for slike og lignende utsagn. Les gjerne boka selv, og legg den i hendene på (unge) mennesker som strever med å se meningen med livet.

Pålitelige fortellinger om Jesus

Jeg synes boka ble mer og mer interessant jo lenger jeg leste. Det siste kapitlet handler om Jesusfortellingens pålitelighet og kristendommens historiske sannhet. Både Jesu liv, død og oppstandelse er troverdig bevitnet i Det nye testamentet. «Påstanden om at historien er upålitelig er noe ateist-forfatterne ofte kommer trekkende med når de er

ivrige etter å takle sitt mest sentrale problem med kristendommen – nemlig Jesus fra Nasaret. Det er én ting å feie til side filosofiske argumenter for Guds eksistens, eller å stemple alle religiøst troende som ført bak lyset, men kristendommen har ikke bare plantet røttene i filosofi, vitenskap og etikk, den har også slått solid leir i historien», skriver forfatteren.