Tusenårsriket og Israel (Åp 20 og Rom 10)

13.04.2013
Jan Bygstad
Bibeltime Eskatologi Johannes åpenbaring

Jan Bygstad holdt denne bibeltimen 09.03.2013. Sted: Missingmyra bedehus.

...Jan Bygstad - Tusenarsriket og Israel...