Ukens anbefaling: uke 42

01.09.2009
Aktuelt

Denne ukens anbefaling er manuskriptet til en bibeltime holdt av Ulf Asp på Missingmyra bedehus i vår. Temaet er: Helliggjørelse pågår! Ulf Asp er prest i Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn.

Ukens anbefaling: uke 42 finner du her.

God lesning, og velsignet uke!
- webredaktøren