Ukens tidebok

01.08.2020
Kåre Svebak
Salmer Tidebønn Liturgi Katekisme

Denne tidebok følger ukens syvdager-syklus. Dagens bønnetider er begrenset til morgenbønn (completorium), morgensang (laudes), aftensang (vesper) og aftenbønn (completorium).

Oppdatert 22. september 2018.