Unike trekk ved den apostoliske læretradisjon

07.03.2019
Kåre Svebak
Læretradisjon Prekenembetet Apostolisk Autoritet Rett lære Kontinuitet Tradisjonsformidling Tradering Kirkehistorie Sannhet Bekjennelse Kirken Apostolat Rettferdiggjørelse

"Jesu dåpsbefaling forventer at den lære han ga i begynnelsen, den skal han motta på den ytterste dag. Befalingen forutsetter at denne kontinuitet er mulig i forandringenes verden. Hvilke vilkår må da være oppfylt for at overlevering skal finne sted «alle dager» i generasjonsløpet? Svaret fremkommer av skriftene i Nytestamentet."

Kåre Svebak

Slik begynner Kåre Svebak denne artikkelen. Du kan laste den ned fra lenken i margen.