Utdeling av FBBs Bekjennelsespris ved hundreårsjubileet 12. oktober 2019

16.10.2019
Knut Alfsvåg
Aktuelt Bekjennelsespris

Ydmykhet er en kristelig dyd. Likevel oppmuntres vi til å streve etter å framheve hverandre. For det formål har FBB innstiftet en bekjennelsespris.

Jan Bygstad

Gjennom den ønsker vi å uttrykke vår takk til Gud for den trofasthet i tjenesten for evangeliet og troens bekjennelse som er kommet til uttrykk gjennom bestemte mennesker og deres vitnesbyrd.

Styret har bestemt at vi ved hundreårsjubileet ønsker å tildele denne prisen til deg, Jan Bygstad. Det er mange grunner til det. Du er en predikant og bibelutlegger som har fått bety mye for mange gjennom sin tjeneste i Den norske kirke, DELK og i andre sammenhenger. Du har gjort en trofast tjeneste i FBB, bl. a. som formann 1993-1997. Du var med å stifte Nordeuropeisk Luther-akademi (NELA) og har også gjort tjeneste som formann der. For dette har du også fått internasjonal oppmerksomhet, noe som kom til uttrykk ved tildelingen av en æresdoktorgrad ved Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, 17. mai 2019. 

FBB vil ved denne anledningen slutte seg til dem som ønsker å takke og hedre deg for din innsats, og vil derfor ved denne anledning gi deg FBBs Bekjennelsespris.

Tidligere mottakere av Bibel- og bekjennelsesprisen er Øivind Benestad (2009), Børre Knudsen (2010), Jon Kvalbein (2012), Thor Henrik With (2013) og Anne-Marie Bergan (2016). Se nærmere på fbb.nu