Utfordrer kristen oppseding

28.09.2010
Aktuelt Trosopplæring Sekularisme

"Det sekulære samfunn utfordrer kristen oppseding" var temaet på møtet i FBB-Østfold 20. september, i Missingmyra bedehus, Råde. Foredragsholder var prest/statsstipendiat Ragnar Andersen (bildet). Les foredraget ved å trykke på linken.

"Det sekulære samfunn utfordrer kristen oppseding" var temaet på møtet i FBB-Østfold 20. september, i Missingmyra bedehus, Råde. Foredragsholder var prest/statsstipendiat Ragnar Andersen (bildet). Les foredraget ved å trykke på linken.