Vägen in i högmässan

07.02.2020
Christian Braw
Bokanmeldelser Gudstjeneste Kirke Gudsbilde Klassisk gudstjeneste Gudstjenestens ledd

Ett möte mellan himmel och jord – och inget mindre – detta är högmässans mening och mål.

Mødet mellem himmel og jord – På vandring gennem gudstjenesten

Flemming Baatz Kristensen, präst i Århus, har uthålligt och målmedvetet arbetat för detta mål i S:t Pauls församling där. Sina erfarenheter har han lagt ned i en studiebok, som kan bli till hjälp också i andra församlingar, när det gäller att föra in kristna i högmässans inre sammanhang. Men varför? Är det inte bättre att satsa på sådana former som ”samlar folk”? Flemming Baatz Kristensen berättar hur han som 13-åring började gå i kyrkan och där upplevde heligheten, när prästen vid gudstjänstens början kom in i koret, gjorde korstecknet, gick fram till altaret och föll på knä. Då insåg pojken att det är på grund av Jesu kors som vi kan nalkas Gud. Flemming Baatz Kristensens bok har fått titeln Mødet mellem himmel og jord – På vandring gennem gudstjenesten (Kolon förlag i samarbeid med Lohses förlag). Det är en studiebok, men den är lika användbar i enskild läsning.

Men varför just i högmässan form? Svaret är att den kristna trons fullhet finns där på ett oöverträffat sätt, som ingen temagudstjänst eller musikgudstjänst kommer i närheten av.

Den svenska högmässan bygger på Luthers Formula Missae, som i princip är den medeltida och klassiska mässan. Den danska högmässan utgick från Luthers Deutsche Messe, som är en slags ”bondemässa” med de traditionella partierna omarbetade i psalmform. Psalmer kan bytas ut, och så skedde också, ibland till den grad att mässans sammanhang gick förlorat. Flemming Baatz Kristensen har steg för steg återinfört de klassiska huvudmomenten, t.ex. Kyrie, Gloria och Sanctus. Det fick ta tid, och en av hans principer är att högmässans förnyelse skall ske långsamt.

Boken huvuddel är en genomgång av högmässans sammanhang och de olika partierna. Ett värdefullt avsnitt behandlar den liturgiska tystnaden, d.v.s. kyrkorummets symboliska språk. Ett annat kapitel behandlar högmässan ute i livet, d.v.s. kristenliv som diakoni. Högmässan sätts också in i hela det bibliska sammanhanget som den väg där vi söker Gud och finner Gud. Folkreligionens gudsbild – något bortom bergen – är en bild av någon man inte har en relation till, men uppenbarelsens Gud är motsatsen. ”Gud är relationell”, skriver Flemming Baatz Kristensen, och detta blir en konkret och personlig verklighet i högmässans möte med Gud, i lovsångens gemenskap, i Ordet och sakramenten.  

 

Boken er utsolgt fra forlaget, men forfatteren har noen eksemplarer for salg. Interesserte kan ta direkte kontakt med Flemming Baatz Kristensen på mail: FBK@km.dk