Vakkert om ekteskapet, barn og familieliv

01.07.2022
Bård Hauge
Bokomtale Ekteskap Ekteskapsforståelse Ekteskapsteologi Erfaring Barn Gudsforståelse

Bokanmeldelse

Ekteskapet - Maj-Lis Palo

Maj-Lis Palo:

Ekteskapet

Sarepta Medier AS, 2022

Innbundet, 128 sider

 

Av Bård Hauge

Boka har et innbydende ytre, og innholdet står i stil med eksteriøret. Dette er ei vakker bok på flere måter. Forfatteren, som da boka kom ut i Sverige i 2007, må ha vært i slutten av 60-åra, skriver om ekteskap og samliv, barn og oppdragelse, enslig stand og møtet med døden, samt en rekke andre spørsmål rundt det å leve som menneske og kristen. Hun øser rikt av egne og andres erfaringer, og hun setter det hele inn i en avklart bibelsk kontekst etter en læstadiansk kristendomsforståelse. Boka er satt sammen av korte artikler som tidligere har vært trykt i kristne publikasjoner. Det er en publiseringsmåte som gjerne vil føre til at det blir en del gjentakelser, men jeg synes ikke denne boka skjemmes av dette i særlig grad.

Guds gode ordning

Forfatteren presenterer et tradisjonelt, kristent syn på ekteskap og familieliv, og hun gjør det på en vakker måte som får dette til å kjennes som noe godt og attraktivt, selv om det etter tidens standard kan oppfattes som begrensende for fri seksuell utfoldelse. Hun fremhever at ekteskapet er innstiftet av Gud som en ordning for samlivet mellom én mann og éi kvinne. Det gjelder livet ut og er den beste og eneste rette plassen for det intime seksuelle samlivet mellom de to, og den beste og tryggeste arenaen for barnas oppvekst og utvikling. Der de to ektefellene deler samme tro og kan be til Gud sammen, eksisterer det et ekstra slitesterkt bånd mellom dem som kommer til særlig nytte når de onde dagene ypper seg. For disse vil komme i en ufullkommen verden. Men først og fremst er det kjærligheten som binder de to sammen, og i dette er det jordiske ekteskapet en avglans av treenigheten, som er et kjærlighetens fellesskap i Gud. Her bruker Palo enkelte steder betegnelsen «den himmelske forelderen» om Gud. Uttrykket er hentet fra den læstadianske tradisjonen og gir spennende assosiasjoner.

Nær paradiset

Et godt ekteskap er det nærmeste vi kan komme paradiset her på jord, skriver Palo. Hun kommer så vidt inn på ordene til mannen og kvinna i Efeserbrevet, og konkluderer med at Guds gode ordning ikke taler om makt eller overordning, men om ansvarsforhold og gjensidig uselviskhet, selvoppgivelse og selvoppofring. Det er tankevekkende.

For både unge og voksne

Palo gir gode råd og formaninger til unge som skal gifte seg, og peker på viktigheten av ei god forlovelses- og forberedelsestid. Hun skriver klokt om enslig stand, om ungdomstid og huset fullt av tenåringer. Det er en stor rikdom med mange barn og ungdommer i huset, og for de unge er det et stort pluss å ha flere søsken. Hun skriver et sted at hun har vært gift i 47 år, og det er tydelig at hun øser av en rik erfaringsbakgrunn. Jeg anbefaler boka til både unge og voksne og takker Sarepta Medier AS for å ha gjort den tilgjengelig på norsk.

Tidligere publisert i Dagen