Valg av juridisk kjønn

23.11.2015
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Kjønn Kjønnskamp Kjønnsnøytral ekteskapslov

Verdialliansen har sendt en høringsuttalelse om valg av juridisk kjønn til Helse- og omsorgsdepartementet. Les den her!

Høringsuttalelsen kan lastes ned via lenken i venstre margen.

Se for øvrig om bakgrunnen for høringen om valg av juridisk kjønn på regjeringens nettsider.