Vandring mot lyset

13.12.2022
Boe Johannes Hermansen
Bokomtale Advent Jul Kristi oppstandelse Etterfølgelse Guds vrede Guds Ord Stedfortredelse Tro og liv

Bokanmeldelse

Vandring mot lyset - betraktninger for advent og jul - Peter Halldorf

Vandring mot lyset

Peter Halldorf: Vandring mot lyset. Betraktninger for advent og jul.

Verbum 2021, 91 sider

Vandring mot lyset vil være en følgesvenn under både adventstidens forberedelse og juletidens feiring, skriver forfatteren Peter Halldorf i innledningskapittelet «Til leseren». Han fortsetter: «I eldre tider ble advent også kalt «julefasten» eller «den lille fasten», liten i forhold til den store før fasten. Tanken var at den gir oss tid til å bli stille før jul. I de daglige tekstene og bønnene i denne boken er profetene viktige veivisere under adventsvandringen.»

Som Halldorf selv sier: I advent flettes flere linjer sammen: Kristus har kommet, og han skal komme igjen. Samtidig kommer han uavbrudt til oss, hver dag og hvert øyeblikk. Adventstiden fyller oss med forventning, julen blender oss med troens store mysterium: Gud ble menneske. Vi trenger tid til å fordøye dette overveldende som har skjedd. Den tiden får vi ved at julen varer i tretten dager, fra juledagen til trettendedag jul, helligtrekongersdag.

I boken, som tidligere er utgitt på svensk under tittelen: Vandring mot ljuset (2020), får ord fra profetene en sentral og viktig plass. Ordene er ikke bare gamle, men aktualiseres inn i vår tid og vår hverdag. Ja, Halldorf makter på mange måter å gjøre bibelordene livsnære og relevante.

I det hele gir disse betraktningene fra den svenske redaktøren, foredragsholderen og skribenten bokens lesere hjelp til å se nye sider ved troen og livet. Og ikke minst utfordringer til et radikalt liv i Kristi etterfølgelse.

Jeg har notert meg mange streker i margen, for å huske og for lett å repetere. For eksempel dette sitatet: «For den som søker en fruktbar livsholdning i Kristi etterfølgelse, er utfordringen å leve i sin tid uten å henfalle til verken overlegenhet eller uvitenhet. Det blikket som har sett Gud, ser på omverdenen uten å forakte den, men også uten å forføres av den.»

Halldorf graver dypt på mange plan, men likevel er det noe som mangler i hans bok. Nemlig budskapet om Guds dom og vrede og om Kristi stedfortredende straffelidelse for vår skyld. Når dette ikke får plass, blir det noe avgjørende som mangler – også i advent- og juletidens forkynnelse.

Boe Johannes Hermansen