Vi har ikke her en by som forblir, men søker den som kommer

Bibeltime ved pastor Jan Bygstad over temaet "Vi har ikke her en by som forblir, men søker den som kommer", i regi av FBB Østfold.

...Vi har ikke her en by som forblir, men søker den som kommer...