Viktig konferanse

15.10.2016
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt Lutherske bekjennelsesbevegelser

"En hellig allmenn kirke - i en ny og fragmentarisk situasjon" var temaet på konferansen på Fjellhaug utdanningssenter, i regi av For Bibel og Bekjennelse (FBB) 14.-15.10.

Fra konferansen. FOTO: Boe Johannes Hermansen.

Fra konferansen. FOTO: Boe Johannes Hermansen.

Fra konferansen. FOTO: Boe Johannes Hermansen.

Fra konferansen. FOTO: Boe Johannes Hermansen.

Konferansen - som drøftet nåtid og framtid for de lutherske bekjennelsesbevegelser i Norden - hadde med representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og USA. Det var gode foredrag og samtaler, til hjelp for tro, tanke og handling. Punktene til Knut Alfsvågs foredrag: "En hellig allmenn kirke - hvordan kan lutherske bekjennelsesbevegelser ta vare på kirkens katolisitet i en ny og fragmentarisk situasjon" blir lagt ut her på FBBs hjemmside.